Dialysis Centre Etropal Beta

Nessebar, Bulgaria

Get Adobe Flash player

"Диализа Етропал Бета" осигурява диализно лечение под надзора на висококвалифициран персонал.

Лекари-

- д-р Лорис Мануелян-нефрология и вътрешни болести

- д-р Христо Димитров-вътрешни болести

Административен управител на Диализен център „Диализа Етропал Бета’ е Албена Стоянова .

В центъра работи висококвалифициран медицински и технически персонал, притежаващ необходимия образователн ценз,квалификационни и лични умения, както и практически опит.

Банер